ZEM
« strona GŁÓWNA
OFERTA KONTAKT
 

Regulatory ciśnienia

MP-087 regulator ciśnienia do zamkniętych instalacji c.o.
Mikroprocesorowy regulator przy współpracy z zewnętrznymi czujnikami ciśnienia i temperatury umożliwia kontrolę i analizę wielu parametrów eksploatacyjnych instalacji grzewczych. Wyświetlanie wartości wielkości mierzonych, nazw parametrów oraz innych informacji odbywa się dzięki cztero-cyfrowemu wyświetlaczowi LED.
Wyświetlane są skrócone nazwy parametrów i ich wartości. Istnieje również wewnętrzna sygnalizacja akustyczna.

Regulator posiada możliwość zapamiętania całego zestawu nastaw, które mogą być szybko przywołane przez użytkownika. Niepotrzebne parametry można ukryć bądź zablokować możliwość ich zmiany. Parametry czujników są zapamiętane na etapie kalibracji ,a wartość ciśnienia do kalibracji może być wybrana płynnie.

 • Zakres nastaw : 0.1...0.56 MPa
 • Tryb pracy : ON/OFF, charakterystyka PI
 • Wyjścia : 2 przekaźniki 0.5A / 250 V AC (sprężarka, alarmowy) dodatkowo optotriak (opcja)
 • Zasilanie : 230 V AC (opcjonalnie 12 V=)
 • Wymiary : 106 x 89 x 65 mm (obudowa na szynę DIN)

MP-077 regulator ciśnienia do zamkniętych instalacji c.o.
Regulator utrzymuje zadaną wartość ciśnienia poprzez sterowanie pracą sprężarki. Ustawianie progu włączenia/wyłączenia przekaźnika wyjściowego dokonywane jest przyciskami. Urządzenie posiada dodatkowe wyjście progu alarmowego. Istnieje możliwość aktywacji ograniczenia czasu włączenia sprężarki i jej blokada. Na wyświetlaczu pokazywana jest aktualna wartość mierzona ciśnienia lub po przyciśnięciu przycisku wartość zadana. Sygnalizowany jest również stan włączenia przekaźnika wyjściowego przekroczenie czasu pracy sprężarki lub stan alarmowy. Możliwa jest ręczna kalibracja czujnika poprzez dostępne z zewnątrz potencjometry helitrim.

 • Zakres nastaw : 0.1 ... 0.56 MPa (opcjonalnie 0.90 MPa)
 • Tryb pracy : ON/OFF, charakterystyka PI
 • Czujnik ciśnienia : niesymetryczny lub symetryczny mostkowy dedykowany do urządzenia
 • Histereza regulacji : 0.02 MPa (typowa), możliwość zwiększenia zworkami
 • Próg alarmowy : typowo 0.02-0.03 MPa powyżej zadanej wartości ciśnienia
 • Wyjścia : 2 przekaźniki 8A / 250 V AC (sprężarka, alarmowy)
 • Zasilanie : 230 V AC (opcjonalnie 12 V=) Wymiary : 106 x 89 x 65 mm (obudowa na szynę DIN)

MP-045 regulator napełnienia zbiorników otwartych
Regulator pozwala utrzymać żądany poziom napełnienia wodą zbiornika poprzez sterowanie pracą pompy napełniającej. Zakres napełniania bądź opróżniania zbiornika ustalany jest dzięki sondom zanurzonym w zbiorniku, regulator utrzymuje poziom napełnienia pomiędzy dwiema sondami. Trzecia sonda jest sondą odniesienia, która może być również zastąpiona poprzez podłączenie do metalowego przewodzącego korpusu zbiornika. Urządzenie sygnalizuje aktualny stan napełnienia za pomocą diod LED (wartość max, min oraz pośrednia) jak również fakt włączenie przekaźnika wyjściowego.

 • Tryb pracy : napełnianie lub opróżnianie zbiornika
 • Wyjście : przekaźnik 8A/250 V AC, 2 pary styków przełącznych
 • Zasilanie : 230 V AC (opcjonalnie 12 V =)
 • Złącza podłączenia sond i zasilania : śrubowe na płytce drukowanej
 • Obudowa na szynę DIN : 70 x 90 x 65 mm
do góry
ul. Głogowczyka 30a, 51-604 Wrocław, e-mail: biuro@zem.wroclaw.pl
tel./fax (71) 348 29 84, tel./fax (71) 327 60 82, tel.kom. 601 537 713
 
created by bmdweb.com
zem
 
 
Mieszkaniowe
niskotemperatu-
rowe węzły cieplne typu MW c.o. +cwu
więcej»
 
Szafa sterownicza węzła cieplnego
Urządzenie zasilająco-sterownicze
więcej»
 
 
Bezciśnieniowy Stabilizator Ciśnienia(BSC)
Bezobsługowe stabilizatory ciśnienia
więcej»
 
 
MP-087MP-077MP-045